Regulamin sklepu

REGULAMIN SKLEPU

 

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego znajdującego się na stronie internetowej dostępnej pod adresem www.srebrounikaty.pl przez klienta, w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa.

Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Kupującego będącego jednocześnie Konsumentem w rozumieniu przysługujących mu bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

Strona www.srebrounikaty.pl umożliwia sprzedaż detaliczną biżuterii gotowej i na zamówienie za pośrednictwem sieci internet.

SPRZEDAWCA

Właścicielem, sprzedawcą oraz administratorem sklepu Srebro Unikaty jest:

Grzegorz Marian Klekowski

CENTRUM SEDNO

Ul. Sarnie Uroczysko 1

30-225 Kraków

Numer konta: 7010 2049 0000 0081 0231 4154 46 (Bank PKO BP)

Wszelkich informacji na temat Sklepu można uzyskać: telefon 577776768 oraz e-mail biuro@srebrounikaty.pl

Ceny podane na stronie są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

REJESTRACJA

Aby złożyć zamówienie należy utworzyć konto użytkownika w sklepie internetowym, a następnie wypełnić wszystkie pola formularza zamówienia, jest to niezbędne do zawarcia umowy, dane powinny być prawdziwe aby umożliwić wywiązanie się z umowy. Klient może dowolną ilość razy korzystać ze swojego konta logując się za pomocą podanych informacji i hasła.

Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 sprzedawca zobowiązuje się do ochrony danych osobowych. Klient naszego sklepu ma prawo w każdej chwili do wglądu w swoje dane, do ich korekty oraz do zażądania zaprzestania ich wykorzystywania lub ich usunięcia. Dane te są wykorzystywane wyłącznie do realizacji zamówień

ZAMAWIANIE W SKLEPIE

Zamówienie mogą składać klienci posiadający status zarejestrowanego użytkownika, całodobowo przez 7 dni, natomiast ich realizacja odbywa się w dni robocze od poniedziałku do piątku, w celu złożenia zamówienia klient powinien dodać do „Koszyka” produkt, który zamierza kupić, dodanie produktu do koszyka nie stanowi zamówienia.

Produkty mogą być dodawane lub usuwane z „Koszyka” dowolną ilość razy do momentu potwierdzenia zamówienia. Z chwilą złożenia zamówienia przez Klienta dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży towaru. Klient otrzyma potwierdzenie przyjęcia zamówienia drogą elektroniczną na adres mailowy podany w formularzu rejestracyjnym. Klient może wprowadzić zmiany w złożonym zamówieniu lub cofnąć złożone zamówienie wysyłając powiadomienie drogą elektroniczną do chwili rozpoczęcia realizacji zamówienia przez sklep.

Prosimy Klientów o zwrócenie uwagi że wyroby jubilerskie mają indywidualne, niepowtarzalne właściwości, prezentowane na stronach sklepu zdjęcia i inne formy wizualizacji oraz prezentacji biżuterii mogą nie oddawać jej rzeczywistej wielkości oraz to że każdy z takich wyrobów jest jednostkowy i minimalnie różni się od innych egzemplarzy takiego samego towaru.

Często są one niewielkich rozmiarów co może sprawić mylne wyobrażenie a na ich wygląd ma wpływ rozmiar i ustawienie parametrów monitora. Obrazy prezentowane w sklepie mają charakter informacyjny. Wszystkie ceny w sklepie podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

FORMY PŁATNOŚCI

W sklepie kupujący ma możliwość dokonania zapłaty za towar przelewem internetowym lub tradycyjnym w banku na konto:

Numer konta: 7010 2049 0000 0081 0231 4154 46 (Bank PKO BP)

Grzegorz Marian Klekowski

CENTRUM SEDNO

Ul. Sarnie Uroczysko 1

30-225 Kraków

DOSTAWA

Zamówienie jest przekazywane do realizacji niezwłocznie po zaksięgowaniu płatności, nie później niż w ciągu 3 dni na adres wskazany przez klienta w zamówieniu. Sprzedawca dostarcza produkt Klientowi wraz z dokumentem potwierdzającym zawarcie umowy sprzedaży towarów, to jest paragonem fiskalnym lub fakturą VAT, jeżeli Klient zażądał jej wystawienia przy dokonywaniu zamówienia i podał niezbędne dane do wystawienia faktury. Zamówiona biżuteria dostarczana jest przez Pocztę Polską.

Zalecamy Klientom skontrolować przesyłkę. Klient ma prawo otworzyć paczkę i zweryfikować czy jej zawartość jest zgodna z zamówieniem oraz czy biżuteria nie jest uszkodzona. W przypadku uszkodzeń paczki zalecane jest spisanie protokołu szkodowego, który ułatwi dochodzenie ewentualnych roszczeń. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczać biżuterię bez wad.

WAŻNE

Wzór faktury kamieni może różnić się od tego na fotografii.

Kolor produktu na fotografii może różnić się od rzeczywistego na skutek parametrów oraz ustawień wyświetlacza.

Oprócz sprzedaży detalicznej, realizujemy również sprzedaż hurtową oraz indywidualne usługi szlifierskie dla zamówień hurtowych (powyżej stu sztuk).

GWARANCJA

Biżuteria w sklepie internetowym jest objęta gwarancją która wynosi 2 lata na zakupiony produkt.

REKLAMACJE

Sklep internetowy Srebro Unikaty realizując zamówienia zobowiązuje się dostarczać towary wolne od wad. Klient ma prawo składać reklamacje jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy klientowi, na podstawie przepisów prawa lub udzielonej gwarancji.

Reklamacje towarów można złożyć w każdy sposób dopuszczalny przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, np. poprzez przesłanie reklamacji drogą pocztową na adres:

Grzegorz Marian Klekowski

CENTRUM SEDNO

Ul. Sarnie Uroczysko 1

30-225 Kraków

Podczas składania reklamacji mozna skorzystac z formularza dostępnego na stronie oraz pod nr. tel. 577776768. Reklamacja zostanie rozpatrzona najpóźniej, w przeciągu 14 dni roboczych od jej wpłynięcia. W przypadku kiedy naprawa lub wymiana nie jest możliwa zostaną zwrócone koszty zakupu przez klienta. Użytkownik, który jest konsumentem, może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

Informacje na temat dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych i miejskich rzeczników konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej oraz organizacji społecznych, których zadaniem statutowym jest ochrona konsumentów. Dochodzenia roszczeń jest możliwe także przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

Klient naszego sklepu ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny na podstawie ustawy o prawach klienta, który zawarł umowę na odległość.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną) na podany poniżej adres, również na ten adres prosimy o przesyłanie produktów do zwrotu:

Galeria Agnesa Greg Sukiennice
Ul. Rynek Główny 1
30-001 Kraków
Tel 577776768

lub pocztą elektroniczną biuro@srebrounikaty.pl

Deklaracja może zostać złożona na formularzu który jest dostępny na stronie sklepu, nie jest to obowiązkowe lub w innej formie, zgodnie z ustawą o prawach Klienta.

Mając na uwadze wygodę i komfort Klienta umożliwia się otrzymanie informacji w celu zwrotu towaru pod numerem telefonu 577776768. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.

Sprzedawca potwierdza Klientowi niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy jego otrzymanie. Potwierdzenie takie wysyłane jest na adres e-mail, podany przy zamówieniu lub wskazany jako kontaktowy na złożonej deklaracji o odstąpieniu od umowy.

Klient ma obowiązek zwrócić produkt lub produkty niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy.

Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy wszystkie otrzymane płatności od Klienta, przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jaki otrzymaliśmy chyba że Klient wyraził zgodę się na inny sposób zwrotu.

Zwrot płatności nastąpi zaraz po dostarczeniu nam zakupionego produktu nie później niż w terminie 7 dni.

Klientowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy jeżeli produkt lub usługa została wykonana na indywidualne zamówienie według zestawienia klienta i został o tym poinformowany. Indywidualne zamówienie jest objęte odpowiedzialnością sprzedawcy w związku z niezgodnością towaru z umową i podlega reklamacji.

Skutki odstąpienia od umowy Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Prosimy o dołączenie potwierdzenia zakupu towaru. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

Treść Regulaminu będzie udostępniona wszystkim Klientom na stronie internetowej dostępnej pod adresem www.srebrounikaty.pl

Użytkownicy mogą kontaktować się ze Sprzedawcą w następujący sposób:

telefon: 577776768

e-mail: biuro@srebrounikaty.pl

listownie na adres:

Grzegorz Marian Klekowski

CENTRUM SEDNO

Ul. Sarnie Uroczysko 1

30-225 Kraków

DEFINICJE

REGULAMIN

Zbiór reguł i przepisów stanowiących podstawę prawną informującą o obowiązkach oraz uprawnieniach dwóch Stron Umowy.

REJESTRACJA

Dla złożenia zamówienia należy utworzyć konto użytkownika w sklepie internetowym, a następnie wypełnić wszystkie pola formularza zamówienia, jest to niezbędne do zawarcia umowy.

KONTO

Oznacza konto w sklepie utworzone na dane klienta dzięki któremu ma możliwość korzystania z usług oferowanych w sklepie internetowym oznaczony loginem i hasłem, służący zawieraniu umów sprzedaży.

KLIENT

Osoba fizyczna posiadająca co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych i ukończone 18 lat, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, posiadającą zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych, zarejestrowana i nabywająca produkty za pośrednictwem sklepu Srebro Unikaty. UŻYTKOWNIK każdy korzystający ze sklepu internetowego.

UMOWA

Zgodnie z przepisami prawa do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą skutecznego złożenia zamówienia przez Kupującego i potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez sklep. Przyjęcie zamówienia przez sklep następuje poprzez przesłanie Klientowi, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta, potwierdzenia przyjęcia zamówienia.

PRODUKT

Artykuł, biżuteria i akcesoria na które można złożyć zamówienie w sklepie internetowym Srebro Unikaty.

KOSZYK

Zbiór wybranych produktów do zakupu które Klient wybrał ze strony sklepu.

FORMA PŁATNOŚCI

Forma zapłaty za zamówiony produkt oferowana przez sklep.

DOKUMENT SPRZEDAŻY

Paragon lub na życzenie faktura VAT.

DOSTAWA

Forma dostarczenia zamówionego produktu.